Einde van de klassieke olympische spelen

In 146 voor Christus was Griekenland niet langer onafhankelijk. Het was een Romeinse provincie geworden. De Spelen waren niet langer alleen toegankelijk voor Grieken, ook de burgers van de republiek en zelfs barbaren mochten er voortaan aan deelnemen. De oude Olympische Spelen waren nu voor het eerst internationaal.

Gedurende twee eeuwen stelden de Romeinen alles in het werk om de Spelen te bevorderen, maar het was uiteindelijk de Romeinse keizer Nero die ze om zeep hielp. Vol van hoogmoed liet de keizer in het heilige Olympia een indrukwekkend paleis bouwen. Op verzoek van Nero werden de Spelen van de 211de Olympiade uitgesteld van 65 tot 67 na Christus, iets wat nog nooit eerder was gebeurd.

In 67 na Christus kwam Nero in hoogsteigen persoon naar Olympia waar hij zich liet inschrijven voor het wagenrennen. In dat nummer moest hij het opnemen tegen doorwinterde deelnemers, maar allen wisten dat hun eventuele zege eigenlijk de dood zou betekenen. De keizer viel twee keer van zijn wagen en hij haalde niet eens het einde van de race. Toch werd hij onder luid gejuich tot winnaar uitgeroepen. Al zijn tegenstanders hadden de strijd gestaakt om zichzelf in te dekken. Nero riep zichzelf uit tot winnaar en lauwerde zichzelf met de olijfkrans. Uit dankbaarheid schonk hij de scheidsrechters het Romeinse burgerschap. In de Altis liet hij zijn beeld en dat van zijn vrouw Popaea Sabina plaatsen. Na zesendertig maanden afwezigheid trok de keizer eindelijk naar Rome terug. De uitslagen van 211de Spelen werden nooit genoteerd.

Kuiperij, politieke druk en corruptie ontnamen de Olympische wedstrijden alle geloofwaardigheid. Vanaf 216 van onze tijdrekening weet men niet meer precies op welke datum de Spelen zijn gehouden. De opkomst van het christendom verminderde ook de belangstelling voor de heidense goden, wat dan ook weer een vermindering van de belangstelling voor de Olympische Spelen met zich bracht Olympia stierf een stille dood.

Elf eeuwen lang, tot 261 na Christus, werden de Spelen iedere vier jaar gehouden. Het is onduidelijk of de Spelen na 261 na Christus nog gehouden zijn omdat men uit deze tijd geen lijsten heeft gevonden waarop de winnaars van de Spelen worden vermeld. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de Olympische Spelen officieel afgeschaft in 394 na Christus toen de Spelen als een heidens evenement werden gezien door de tot Christen bekeerde Romeinse keizer Theodosius, die toen over Griekenland heerste.

Letterlijke ondergang van Sportcomplex Olympia

In 522 en in 551 vonden in het antieke Elis zware aardbevingen plaats. Wat na de natuurrampen nog recht bleef staan, werd door Alfeios bedolven onder een meterdikke slijklaag waardoor Olympia voor eeuwen van de kaart werd geveegd. Pas anderhalve eeuw geleden werden er opgravingen gedaan naar de resten van het oude Olympia, de plaats waar zeker 287 Olympische Spelen plaats hebben gevonden.