De Olympiades

In 776 voor Christus ging de eerste officiële Olympiade van start. Een olympiade is de periode van vier jaar tussen twee opeenvolgende Spelen. Ook al konden er door omstandigheden niet altijd Spelen gehouden worden, de telling in olympiades ging gewoon door. Deze traditie hebben wij in de moderne tijd overgenomen. Toen de Olympische Spelen van 1916, 1940 en 1944 geen doorgang konden vinden vanwege de eerste en tweede oorlog, werden de jaren die zonder Olympische Spelen verstreken waren toch meegeteld als Olympiade. Hierdoor gaan de Olympische Spelen van Athene 2004 de geschiedenisboeken in als de 28ste Olympiade terwijl ze het 25ste Olympische toernooi vormen.

Zoals we ook in de moderne tijd kunnen vaststellen werden de Olympische Spelen bij de oude Grieken steeds groter. De nadruk in de begintijd van de Olympische Spelen lag veel meer op het gebied van godsdienst. Tijdens de eerste edities van de Olympische Spelen na 776 voor Christus was er dan ook maar één wedstrijdonderdeel, te weten de dromos. Bij dit hardlooponderdeel werd er 192,27 meter afgelegd oftewel 600 keer de voet van de god Zeus. Deze afstand was éénmaal de lengte van het stadion en één voet had dus de lengte van zo’n 32 cm. Aangezien de afstand van 200 meter volgens huidige records binnen 20 seconden wordt afgelegd, waren de eerste Olympische Spelen op sportgebied dus snel voorbij.

Naarmate de Spelen hun eigen leven gingen leiden werden er steeds meer sportonderdelen aan het programma toegevoegd. In 724 voor Christus werd er naast de dromos een tweede wedstrijdonderdeel toegevoegd en wel de diaulos, een hardloopwedstrijd over 384 meter. Vier jaar later werd ook de dolicos, een hardloopwedstrijd over 4614 meter, toegevoegd. Toen in 708 voor Christus de vijfkamp werd toegevoegd, bestaande uit hardlopen, speerwerpen, discuswerpen, verspringen en worstelen, kreeg het toernooi een veelzijdiger programma.

De toevoeging van boksen, wagenrennen en hardlopen in volle wapenuitrusting in respectievelijk 688, 680 en 520 voor Christus maakten het Olympische programma steeds uitgebreider. Vanaf deze periode stond ook pankration op het programma, de mengvorm van worstelen, boksen en karate.